Godkendelsen til omstilling til biogas

Viborg kommune har godkendt vores ansøgning om at gå fra naturgas til biogas som brændselskilde.

 

Torsdag den 22. marts godkendte Viborg kommune vores projektansøgning i henhold til varmeforsyningsloven.

Det vil sige at nu har vi tilladelsen til at skifte brændsel fra naturgas til biogas.

Du kan se hele godkendelsen ved at følge linket.

 /media/6420020/godkendelse-af-varmeprojekt-for-omstilling-til-biogas.pdf