Tilladelse til at etablere gasledningen

Nu har vi fået kommunens tilladelse til at etablere gasledningen til Nørreris Bioenergi.

Vores tilladelse til at etablere gasledningen til Nørreris Bioenergi har været i hørring i 4 uger, der har ikke været nogle indvendinger så nu har vi kommunens tilladelse til at etablere en gasledning.

Vi har også fået de specille tilladelser til at må etabler den under Simested å og Ndr Bæk, kravet er at vi skal bore under og vi skal være 2 m under bunden af åen og bækken.