VVM screening

Kommune har netop meddelt os at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport i forbindelse med omstilling til biogas.

 

Viborg kommune skriv:

 

Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for omstilling til biogas med ny gasmotor, Skals Kraftvarmeværk A.m.b.a., Solbakken 1, 8830 Skals.

Viborg Kommune har den 1. december 2017 modtaget en anmeldelse om omstilling til biogas med ny gasmotor, på adressen Solbakken 1, 8830 Skals.

Afgørelse

Viborg Kommune meddeler hermed, at den anmeldte omstilling til biogas med ny gasmotor ikke kræver miljøvurdering. Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i bekendtgørelse af lov nr. 448 af 10. maj 2017, om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Hele afgørelsen kan ses på linket.

/media/6175008/vvm-screening-skals-kraftvarme.pdf