aftale med rådgivningsfirma

der er indgået aftale med firmaet JPH Energi www.jph.dk om rådgivning på de opgaver der er på selve varmeværket.

Skals Fjernvarme er godt kendt med JPH Eneergi, idet det også var dem der var rådgivningsfirma da man etablerede den nuværende moter i 1994.

Deres opgaver er:

  • Arbejdet med myndighedsbehandling, diverse ansøgninger mv.
  • Udbud af motor.
  • Sikre sammenhæng mellem ny motor og resten af anlægget.