Projektansøgning

Projektansøgning i henhold til varmeforsyningsloven, sendt til kommunen.

I forbindelse med at Skals Varmeværk ønsker at omlægge brændselskilden fra naturgas til biogas, skal der udarbejdes en projektansøgning til kommunen.

Denne ansøgning skal indeholde en beskrivelse af hvad det er vi vil, samtidig skal vi lave økonomiske beregninger der viser såvel samfundsøkonomien som værketsøkonomi og forbrugerens økonomi.