Få tilskud når du energirenoverer

NB! Husk du skal have søgt tilskuddet inden du går i gang med renoveringen.

Mange muligheder for tilskud.

Når du skifter vinduer eller varmkilde, efterisolerer eller supplerer elvarmen med en luft/luft varmepumpe, gør du din bolig mere energivenlig. Energirenoveringer er alle de forbedringer, som du laver med det mål at forbruge mindre el, vand og varme.

Det er lidt som en jungle at finde rundt i de forskellige muligheder. Mange ved ikke, at de kan få tilskud til energirenovering af deres bolig. Du sikrer et sundere indeklima, et lavere forbrug og øget komfort og samtidig får du kontant tilskud, fordi du er med at mindske Danmarks udledning af Co².

Skals Kraftvarme har etableret et samarbejde med Boligservicebogen. Det er en meget smart portal på nettet, hvor du kan oprette din bolig og med få klik få overblik over, hvor meget tilskud du kan få til forskellige former for renovering. Der er ingen krav om, at du er kunde ved Skals Kraftvarme eller fjernvarmeforbruger, alle bygningsejere kan søge via dette link, boligservicebogen.

 Boligservicebogen

                    

Hvorfor kan du få tilskud?

Danmark har indgået en række internationale aftaler, blandt andet Kyoto-aftalen, som forpligter landet til at begrænse udledningen af drivhusgasser. Det sker især ved at reducere brugen af Co²-holdige brændsler, ved at bygge energirigtigt og ved at energirenovere eksisterende boliger og andre bygninger.

Skals Kraftvarme er pålagt at spare og dermed skåne vores fælles miljø. Derfor udbetaler vi tilskud til alle de boligejere, som vil hjælpe os med at nå vores sparemål. Dels ved at etablere fjernvarme - eller ved at energirenovere boligen, sommerhuset eller din erhvervsejendom.

Tilskuddets størrelse.

Tilskuddets størrelse er afhængig af standardværdier, der er fastsat af Energistyrelsen.

Kan du få hjælp?

Skals Kraftvarmeværk har lavet aftaler med en række af håndværkere, som kan hjælpe dig. Du kan også kontakte Boligservicebogen for råd og vejledning.